Zamawiasz pakiet miesięczny “CM Efektywny”

Comiesięczna Zawartość:

Stworzenie profilu na Facebooku i Google+
12 wpisów na Facebooku i Google+
3 artykuły tematyczne
3 Grafiki
1 Infografika
Audyt marketingu internetowego co 3 miesiące

Cena pakietu:

497 zł / miesięcznie

611.31 z VAT / miesięcznie

Szczegóły oferty:

Stworzenie profilu na Facebooku i Google+
Stworzenie lub modyfikacja profilu na Facebooku i Google+. Zdjęcie profilowe, tło (motyw), informacja o firmie oraz galeria lub pokaz zdjęć.
12 Wpisów na Facebooku i Google+ w miesiącu
Przygotowanie materiałów do wpisów i ich publikacja we wskazanym przez Klienta terminie.
3 artykuły tematyczne:
3 Unikalne artykuły na zadany temat napisany przez zawodowego copywritera. Objętość każdego artykułu wyniesie około 2000 znaków ze spacjami.
3 Grafiki
3 Grafiki komputerowe przygotowane w oparciu o zakupione na potrzeby projektu grafiki lub zdjęcia, do wykorzystania na Facebooku lub stronie internetowej.
Infografika
Przedstawione w formie graficzno-tekstowej dane statystyczne, dostarczone przez Klienta.
Audyt marketingowy dla działań w internecie:
W pierwszym miesiącu współpracy przedstawiamy analizę dotychczasowej aktywności marketingowej i promocyjnej w Internecie, oraz wnioski i wstępne propozycje dalszych działań.
Dodatkowe korzyści przy nieprzerwanej kontynuacji:
Co 3 miesiące kontynuacji pakietu, przeprowadzany jest audyt badający wskaźniki efektywności.

Wypełnij formularz: