Zamawiasz pakiet miesięczny “CM Start”

Comiesięczna Zawartość:

Stworzenie profilu na Facebooku i Google+
12 wpisów na Facebooku i Google+
1 artykuł tematyczny
1 Grafika

Cena pakietu:

197 zł / miesięcznie

242.31 z VAT / miesięcznie

Szczegóły oferty:

Stworzenie profilu na Facebooku i Google+
Stworzenie lub modyfikacja profilu na Facebooku i Google+. Zdjęcie profilowe, tło, informacja o firmie.
12 Wpisów na Facebooku i Google+ w miesiącu
Przygotowanie materiałów do wpisów i ich publikacja we wskazanym przez Klienta terminie.
Artykuł tematyczny:
Unikalny artykuł na zadany temat napisany przez zawodowego copywritera. Objętość artykułu wyniesie około 2000 znaków ze spacjami.
Grafika
Grafika komputerowa, przygotowana w oparciu o zakupioną na potrzeby projektu grafikę lub zdjęcie, do wykorzystania na Facebooku lub stronie internetowej.
Audyt marketingowy dla działań w internecie:
W pierwszym miesiącu współpracy przedstawiamy analizę dotychczasowej aktywności marketingowej i promocyjnej w Internecie, oraz wnioski i wstępne propozycje dalszych działań.

Wypełnij formularz: